Page 16 - Trinamiek Onderwijsdag 2017
P. 16

Klaar voor de start
workshop 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie
Bij 21e eeuwse vaardigheden draait het om de vraag welke toekomst- bestendige vaardigheden we een kind mee willen geven, zodat het zich thuis voelt en blijft voelen in deze tijd en deze wereld.
Cultuureducatie kan daar een belangrijke rol in vervullen. Creativiteits- ontwikkeling is daarbij de centrale vaardigheid. Kinderen leren exploreren, divergeren en combineren. Ze leren een eigen invulling te geven aan opdrachten. Ze mogen ontwerpen en scheppen en een nieuwe wereld vormgeven. Een onderzoekende en nieuwsgierige houding is daarbij van belang.
Als leerkracht begeleid je dit proces.
Hoe geef je die creatieve kracht, die onderzoekende, nieuwsgierige houding ruimte in je groep. Tijdens deze workshop gaan we daar mee aan de slag.
We werken met twee kunstdisciplines uit de cultuureducatie namelijk drama en (digitale)fotografie. We doen oefeningen die je de volgende dag zo in de klas kunt toepassen en reflecteren met elkaar op de 21e eeuwse vaardigheden die we in de oefeningen herkennen.
docenten: Ellen Löwik en Simone Gijben
16


   14   15   16   17   18