Page 15 - Trinamiek Onderwijsdag 2017
P. 15

Visual Thinking Strategie
workshop reflecteren
Samen kijken naar kunst en/of afbeeldingen geeft ruimte voor onderzoeken, verwonderen, verbeelding en opent daarmee vele werelden.
Je thuis voelen in de wereld begint met goed leren kijken/waarnemen. Maar gaat ook om luisteren naar elkaar, respectvol omgaan met verschillen, vertrouwen op eigen waarnemingsvermogen en daar een open gesprek over voeren.
Visual Thinking Strategie (VTS) is een methode om naar kunst te kijken.
De blik van de kunstenaar op de wereld samen onderzoeken. Het gaat om open en zonder oordeel te kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voort- bouwen op elkaar. Leren woorden geven (woordenschat) aan wat je ziet, beargumenteren, kritisch denken en kunnen wisselen van perspectief.
In deze workshop gaan we met deze methodiek aan de slag, zodat je dit de volgende dag direct met je groep kan doen. VTS werkt ook voor de jongsten van de basisschool en is stimulerend voor kinderen met taalachterstanden.
docent: Angelique Groen
15


   13   14   15   16   17