Page 13 - Trinamiek Onderwijsdag 2017
P. 13

Integreren kun je leren
workshop vakverbinding
Hoe kun je met de ruimteplaatjes van Andre Kuipers van de Albert Heijn via het prentenboek ‘Nederland’ van Charlotte Demantons en ‘Surrounded Islands’ van Cristo vakken verbinden om tot boeiend onderwijs over De Wereld te komen?
In deze workshop leer je thema’s te bedenken die uitgaan van de (be)leefwereld van de kinderen. Hen uit te dagen om zelf oplossingen te bedenken voor taken vanuit het thema. Binnen de thema’s onderzoekt de leerkracht welke onderwerpen uit het curriculum aansluiten en op welke manier en op welk moment je deze stof laat terugkomen binnen het thema.
Bij alles is steeds de vraag Waarom (wil ik dat mijn leerlingen dit leren en waarom op dit moment?), Wat (wil ik dat mijn leerlingen leren?) en Hoe (wordt het geleerd en hoe controleer ik of het betekenisvol is?)
In deze workshop leer je toveren. Je ziet mogelijk- heden om met kleine ingrepen in je huidige aanbod tot grote verbindingen te komen. Maar ook hoe je betekenis kunt geven aan het ontwerpen van een groot project voor de hele school. De docent schept het kader en de leerlingen zoeken binnen dat kader hun eigen (leer)traject. Vakverbinding geeft bete- kenis aan het onderwijs en ruimte aan de docent om meer aandacht te geven aan het talent van de leerlingen.
docent: Moniek Warmer
13   11   12   13   14   15